XL 'REST' API

XL 'REST' API

Teknisk dokumentation på svenska finns i sin helhet på GitHub.

NOTERA: Denna dokumentation är inte komplett, utan kan komma att ändras. Den är i dagsläget enbart användbar för att testa integrationer, men räkna med förändringar innan systemet tas i produktion.

Information på svenska (GitHub) 

Technical information in English is to be found on GitHub.

NOTE: This document is a work in progress. It can be useful for testing, but the interface is likely to change before the system is in production.

Information in English (GitHub) 

 

Senast uppdaterad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se