Libris förvärvsrutin

För leverantörer

Libris förvärvsrutin är en generell modell som möjliggör för medieleverantörer att utveckla förvärvsrutiner kopplade till Libris.

De medie- eller bokleverantörer som ansluter sig och utvecklar stöd för rutinen kan erbjuda biblioteken automatisk hantering av metadata i samband med köp av böcker eller andra medier.

Observera att rutinen endast är tillgänglig för de bibliotek som tecknat överenskommelse med KB om att visa och underhålla sitt bestånd i Libris (s.k. registrerande Librisbibliotek). Leverantören ska anmäla nya bibliotekskunder (biblioteksnamn, Librissigel, e-postadress till bibliotekets kontaktperson) till Libris kundservice.

Då ett bibliotek köper en bok kan leverantören skicka metadata (bibliografisk post och beståndspost) till Libris där det behandlas, matchas på ISBN och läses in i Librisdatabasen. Denna metadata blir efter en beställning tillgänglig för bibliotekens lokala system via Libris reguljära exportrutiner. Inläsning i Libris följs upp av ett automatiskt e-postmeddelande till bibliotekets kontaktperson.

För mer information om hur man som bokleverantör utvecklar stöd för rutinen, se avtal och teknisk specifikation eller kontakta Libris kundservice.

Informationen finns även filmad på KB:s Youtube-kanal: Libris förvärvsrutin.

Senast uppdaterad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Information in English

Avtal

 Avtal Libris förvärvsrutin

Teknisk specifikation

 Bilaga A - Teknisk specifikation

Mall för MARC-XML

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.