Litteratur

KB-praxis: Från och med 2018 klassificerar inte KB skönlitteratur längre. Det gäller klassifikation inom huvudklassen 800. Andra bibliotek som har behov av klassifikation för skönlitteratur kan göra det. 

Skönlitterära verk av en författare och verk om en skönlitterär författare

Deweykoder för verk om och av en författare är uppbyggda av tre delar:
• Litteraturen utifrån originalspråk (810-890 i schemat)
• Form/Genre (från tabell 3A)
• Tidsperiod (från respektive litteratur i schemat)

Språk

Sök fram rätt kod utifrån originalspråk i 810-890 (= Litteraturer på särskilda språk och från särskilda språkfamiljer). Det gäller både för litterära texter och verk om litteraturen.

Form

För de enskilda skönlitterära verken används den form/genre som det enskilda verket har.

För allmänna verk om författaren och dennes verk, som t.ex. biografier och litteraturvetenskapliga arbeten, samt samlade verk av författaren, väljs den form/genre som författaren främst förknippas med. Denna deweykod kan anges i auktoritetsposten för författaren. En publikation om författarens verk i en viss genre klassas på koden för denna genre även om den skiljer sig från författarens "allmänna" deweykod. Barn- och ungdomslitteratur får samma klassifikationskoder som vuxenlitteratur. En vanlig kapitel- eller bilderbok får koden för romaner och noveller. Mer om Barn- och ungdomslitteratur.

Tidsperiod

För varje författare väljs en tidsperiod, normalt den tidsperiod då författaren debuterar. Observera att det gäller det skönlitterära författarskapet. Om författaren också publicerar sig inom facklitteraturen påverkar det inte valet av tid. Den valda tidsperioden används för alla verk, även de som utkommer efter denna period.
När en författare sedan tidigare är etablerad med en tidsperiod i utländska kataloger följer vi detta val. 

Vanliga deweykoder för svenska författare

Svenska författare som debuterade 1945-1999

839.7 + form/genre + 74
839.7374 Romaner och noveller
839.7174 Poesi
839.7274 Dramatik

Koden gäller även om författaren också är verksam efter 1999.

Svenska författare som debuterade 2000-

839.7 + form/genre + 8
839.738 Romaner och noveller
839.718 Poesi
839.728 Dramatik

För en svensk författare som givit ut enstaka verk under 1945-1999, men flera år 2000 eller senare väljs ändå tidsperioden 1945-1999.

Exempel

Bob Hansson - 839.7174

Bob Hansson förknippas främst med sin poesi och debuterade 1998, 839.7174 väljs som den allmänna klassningen.

Exempel på titlar:
Heja världen! poesi, 1998 839.7174
Här är vi poesi, 2004 839.7174
Gunnar roman, 2007 839.7374

P.O. Enquist - 839.7374

P.O. Enquist debuterade 1961. Han förknippas främst med sina romaner men har också skrivit mycket dramatik, och på senare år även några barnböcker. 839.7374 väljs som den allmänna klassningen.

Exempel på titlar av P.O. Enquist:
Kristallögat roman, 1961 839.7374
I lodjurets timma dramatik, 1988 839.7274
Livläkarens besök roman, 1999 839.7374
Den tredje grottans hemlighet barnbok, 2010 839.7374

 

Allmänna verk om P.O. Enquist klassas 839.7374. Verk om Enquists författarskap i en annan genre än romaner klassas på den genren.

Exempel på titlar om P.O. Enquist och hans författarskap:
P O : en bok om Per Olov Enquist allmänt om Enquist, alltså deweykod för romaner 839.7374
Mellan sanningen och lögnen :  studier i Per Olov Enquists dramatik om Enquists dramatik, alltså deweykod för dramatik 839.7274

 

Äldre svenska författare som redan etablerats med en deweykod i utländska kataloger

Författarskap som redan fått en DDK-kod i utländska kataloger får den koden också i Sverige.

Exempel

Werner Aspenström debuterade 1943 men hans stora litterära produktion skedde under 1900-talets senare hälft. I WorldCat identities har han fått klassningen 839.7174 och den använder vi också i Sverige. 
Exempel på titlar av Werner Aspenström :
Förberedelse : dikter poesi, 1943 839.7174
Teater. 1 dramatik, 1959 839.7274
Israpport : dikter poesi, 1997 839.7174

Utländska författare

För utländska författare söker man efter lämplig kod i respektive lands nationalbibliografi eller i WorldCat identities.  

Skönlitteratur med okänt originalspråk

När originalspråk inte kan fastställas klassificeras verken på 800, med kod för förkortad upplaga av DDK.

082 1 4 #a 800 #2 15

Det gäller då man vet att verket är översatt men saknar uppgift om originalspråk.

Källor

Deweykoder finns i vissa auktoritetsposter för författare. De är sökbara i Auktoritetsdatabasen och i Svenska WebDewey. Deweykoder kan läggas till i auktoritetsposter av alla katalogisatörer. Den Deweykod som anges i auktoritetsposten är den som  ska användas för allmänna verk om författaren och dennes verk. Se anvisningar under Auktoritetsarbetet - Personer - DDK-klassifikation.

Deweykoder för utländska författare och för svenska författare som översatts till andra språk kan ofta återfinnas i WorldCat identities
 

 

Begränsad tillämpning av tabell 3C 

För verk av och om fler än en författare kan många olika aspekter uttryckas i deweykoden: genre/form, period, om verket är en samling eller ett litteraturvetenskapligt verk, stil, tema, ämne, grupp. För att göra detta används tabell 3B och 3C. Nummerbyggnaden är relativt komplicerad när tabell 3C är inblandad och därför rekommenderas nedanstående begränsade tillämpning där stil, teman och ämnen inte uttrycks i deweykoden, utan bara med ämnesord när så är tillämpligt.

Utländska koder behålls oförändrade och även andra svenska biblioteks mer utbyggda koder bibehålls.  

Rekommendation

T3C--001-009 Standardindelningar: tillämpas
T3C--01-09 Perioder: tillämpas
T3C--1-4 Stilar, teman, ämnen: tillämpas ej
T3C--8-9 För och av särskilda grupper: tillämpas

 

 Exempel:  

 Stil, teman, ämnen T3C--1-4 tillämpas ej

082 0 4 #a 839.709 #2 23/swe
245 1 3 #a En vildmark av sten : #b Stockholm i litteraturen 1897-1916 / #c Alexandra Borg

(Fullständig DDK-kod: 839.70932487309041) 

082 0 4 #a 839.730108 #2 23/swe
245 1 0 #a Övertramp : #b noveller om sport / #c red.: Solveig Arle och Heidi von Wright

(Fullständig DDK-kod: 839.7301083579 )

 

För och av särskilda grupper T3C--8-9 tillämpas 

082 0 4 #a 839.5099282 #2 23/swe
245 1 0 #a Aktuell nordisk barnlitteraturforskning / #c [ansvarig utgivare: Jan Hansson ; redaktörer: Lillemor Torstensson, Birgitte Eek]

  

 

Senast uppdaterad: 2018-01-23
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se