Biografier

Biografier efter yrke eller ämne (en eller flera personer)

Biografier förs främst till yrket eller ämnet, med tillägg 092 (Biografi) eller 0922 (Samlingsbiografier) från tabell 1. Det gäller även om boken inte enbart handlar om yrkeslivet. Men om boken överhuvudtaget inte handlar om yrkeslivet. Välj en annan klassning t.ex. efter kön eller ort.

För samlingsbiografier som är begränsade till land eller ort görs tillägg med relevant ort från tabell 2, direkt efter 0922. (Observera dock att geografiskt tillägg inte görs efter 092.)

Exempel:
 

En barnmorska som berättar om sitt personliga liv och även om sitt yrkesliv:

082 0 4 #a 618.20092 #2 23/swe
245 1 0 #a Från grodd till tant med barnet i fokus : #b från födelse till död / #c Kerstin Carlsson

 

En bok av en person som skriver om sitt personliga liv. Personen är snickare till yrket. Boken handlar mest om privatlivet men förs ändå till yrket:

082 0 4 #a 694.092 #2 23/swe
245 1 0 #a Simon och Sara : #b ett strävsamt par : Simon Anderssons egen berättelse om uppväxten i Karlskoga / #c Ulla JansonEn samlingsbiografi om svenska uppfinnare:

082 0 4 #a 609.22485 #2 23/swe
245 1 0 #a Svenska uppfinnare  / #c text: Petter Karlsson

 

En samlingsbiografi om textilarbetare i Västergötland som berättar om sina liv:

082 0 4 #a 677.0092248678 #2 23/swe
245 1 0 #a Vår egen historia : #b tekoarbetare i Västergötland berättar / #c red.: Lennart Gustafsson

  

Fackböcker som kan uppfattas som biografier

Böcker som kan uppfattas som biografier men som egentligen handlar om ett ämne förs till ämnet.

Exempel:
 

En bok som nämner en yrkesgrupp i titeln men som egentligen handlar om ämnet:

082 0 4 #a 338.4767970948735209032#2 23/swe
245 1 0 #a Tobaksspinnarna och tobaksfabrikanterna i 1600-talets Stockholm / #c Walter LoeweEn bok om fiskare som berättar om sin verksamhet:

082 0 4 #a 338.3727094862 #2 23/swe
245 1 0 #a Fiskare berättar om fisket i Östra Blekinge : #b  [uppteckning 1992-93]

Sjukdomsbiografier

Se sidan om Sjukdomar och funktionshinder


 

Biografier som inte kan föras till ett självklart ämne

Biografier efter kön (en eller flera personer)

För biografier som inte kan föras till yrkesgrupp eller ämne väljs uppdelning efter kön. 920.71 (Män) eller 920.72 (Kvinnor). Gör också tillägg för relevant land, t.ex. 09485 för Sverige. Gå endast till landnivå, även om personen/personerna har varit aktiv på en enda ort. Denna klassning kan väljas även om boken innehåller mycket information om personens släkt. Gå efter författarens intention.

Exempel:

En författare skriver om sin mormor. Boken innehåller även mycket information om mormoderns släkt. Välj ändå att föra boken till klassningen efter kön, inte till släkten:

082 0 4 #a 920.7209485 #2 23/swe
245 1 0 #a Min mormor Agda 1887-1978 / #c Monica Essén


 

En bok om ett gift par. Boken handlar främst om kvinnan så välj klassningen för kvinnor:

082 0 4 #a 920.7209485 #2 23/swe
245 1 0 #a Maj och Östen : #b som livet blev / #c Essie Andersson

 

En bok om en persons uppväxt. Den behandlar även personens familj men förs till klassningen efter kön:

082 0 4 #a 920.7209485 #2 23/swe
245 1 0 #a Familjeliv i Malmö, Ljunghusen och Vittsjö som det ses av lillasyster, Kajsa Kavat  / #c av Carin BjurulfEn bok om en persons uppväxt och familj. Boken är religiöst färgad men förs ändå till klassning efter kön eftersom den inte handlar om personen som kristen:

082 0 4 #a 920.7209485 #2 23/swe
245 1 0 #a Min väg genom livet / #c May-Britt Pedersen

 

  

Samlingsbiografier efter släkt

Samlingsbiografier som behandlar släkter förs till klassningen 929.2 (Släkthistorier). Gör tillägg relevant land men gör ingen indelning efter ort.

Exempel:
 

En bok som tar upp släkten Bäckmark från 1700-talet till nutid:

082 0 4 #a 929.209485 #2 23/swe
245 1 0 #a Släkten Bäckmark / #c Magnus Bäckmark


 

Samlingsbiografier efter ort

Biografier över flera personer på en ort som inte går att knyta till ett särskilt yrke eller ämne förs till lokalhistoria (basnummer 9 + lämplig ort från tabell 2) eller till 920.0 med tillägg av land eller ort. Gör en bedömning om verket framhäver ortens historia eller det biografiska. Vid tveksamhet klassificera på lokalhistoria.

Exempel:

En bok som berättar om olika personer från Marieholm. Orten framhävs, det gemensamma är att de kommer från samma ort:

082 0 4 #a 948.6477 #2 23/swe
245 1 0 #a Berättelser från Marieholmstrakten : #b en antologi från Gnosjöregionen / #c redaktörer: Marianne Laimer Molin och Torkel MolinNär det biografiska framhävs väljs 920.0, även om boken innehåller ganska lite information om personerna. Det kan t.ex. gälla böcker som bara innehåller en uppräkning av personer som bott på en gård och andra väldigt systematiska men korta uppställningar:

082 0 4 #a 920.04877 #2 23/swe
245 1 0 #a Med hjärtat i Värmland : #b 50 värmlandsprofiler i ord och bild / #c Lennart Utgren, Bengt Alsterlind

 

Om verket framhäver kvinnor eller män på en särskild ort förs verket till klassningen efter kön, med tillägg för orten:

082 0 4 #a 920.72094869 #2 23/swe
245 1 0 #a Gotländska föregångskvinnor / #c Ingeborg Lingegård

 

Biografier över enskilda personer där orten är det huvudsakliga ämnet

Biografier där en ort är det huvudsakliga ämnet förs till ortens historia med tillägg -092 för person. Kronologiska tillägg görs endast på landsnivå, inte för verk som förs till lokalhistoria. Se även samlingsbiografier efter ort ovan

Exempel:

En bok som handlar om vad en person har uträttat för orten under första delen av 1900-talet:

082 0 4 #a 948.61324092 #2 23/swe
245 1 0 #a Mäster Elias : #b mannen som gjorde Ystad större / #c Per-Erik Sjösten

 

En bok som beskriver orten under en persons ungdomstid:

082 0 4 #a 948.61665092 #2 23/swe
245 1 0 #a Ungdomsår i Åhus / #c av Sture Jönsson

 

En bok som beskriver en persons liv på orten. Orten framhävs i boken.

082 0 4 #a 948.6375092 #2 23/swe
245 1 0 #a Hämta en synvinkel! :#b Oskarshamnsliv förr och nu / #c Jerker Bohman

 

 

Enskilda biografier och samlingsbiografier över adliga personer

Enskilda biografier över adliga personer förs till ämnet med tillägg -092. Om personen har varit en del av historien förs personen till landets historia med tillägg -092. (Läs om kronologiska tillägg)

Rent genealogiska verk om adel går till 929.7 med underindelningar. Koden 305.522 används bara för verk som beskriver adeln som grupp.

Exempel:

En bok som beskriver orten och personens betydelse för orten:

082 0 4 #a 948.7373092 #2 23/swe
245 1 0 #a Ebba Grip :#b slottsfru i Danderyd på 1600-talet / #c [Inger Ström-Billing]

 

En bok om personens liv som även behandlar personens del i den svenska historien:

082 0 4 #a 948.5038092 #2 23/swe
245 1 0 #a Axel von Fersen / #c Herman Lindqvist

 

En bok om ett utomäktenskapligt barn till en adelsperson:

082 0 4 #a306.874092 #2 23/swe
245 1 0 #a Jakten på en pappa : #b [en bok om lögner, svek och fåfänga i den svenska adeln : en sann historia] / #c av Bosse Schön

 

En samlingsbiografi över två adelspersoner varav den ena personen har haft en del i den svenska historien:

082 0 4 #a 948.503450922 #2 23/swe
245 1 0 #a Christina och Carl Piper : #b en biografi / #c Svante Norrhem

 

En samlingsbiografi över två systrar varav den ena personen förknippas med en kunglighet:

082 0 4 #a 948.503620922 #2 23/swe
245 1 0 #a Historien om systrarna Taube : #b Hedvig & Charlotta som gick så skilda vägar : två levnadsöden / #c tecknade av Gösta Larsson

 

En bok om en adelskvinna och hennes tid i 1700-talets Finland:

082 0 4 #a 948.9701092 #2 23/swe
245 1 0 #a Sophie Creutz och hennes tid : #b adelsliv i 1700-talets Finland / #c Kirsi Vainio-Korhonen

 

En bok om en adelskvinnas liv i Stockholm under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal:

082 0 4 #a 948.7352092 #2 23/swe
245 1 0 #a Årstafruns dolda dagböcker : #b en biografi över Märta Helena Reenstierna / #c Kristina Ekero Eriksson

  

 

Senast uppdaterad: 2012-05-11
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se