MARC-postens uppbyggnad

Se även:

MARC-postens uppbyggnad

Begreppet MARC står för maskinläsbar katalogpost (MAchine Readable Cataloging). MARC-formatet utvecklades ursprungligen för att underlätta ett strukturerat datautbyte mellan maskiner, system och databaser (utbytes- eller exportformat).

Det första MARC-formatet utvecklades av Library of Congress på 1960-talet. För att möta den tekniska utvecklingen och omvärldens behov har därefter en kontinuerlig vidareutveckling skett, bland annat i form av olika formatvarianter. LIBRIS använde till exempel ett UKMARC-baserat exportformat fram till övergången till MARC21 i januari 2002. De mest använda MARC-formaten är idag MARC21 och UNIMARC. De grundläggande principerna för hur en MARC-post byggs upp har dock inte förändrats nämnvärt sedan 1960-talet.

MARC-formatet och MARC-posten används också ofta för att lagra data internt i katalogsystem. Den strukturerade information som MARC-formatet tillhandahåller gör det också möjligt, dels att presentera och indexera datat på olika sätt i till exempel publika kataloger, dels att mappa om det till referensformat och andra metadataformat.

Gemensamt för alla MARC-poster är att de består av tre komponenter:

  1. Postetikett och Directory
  2. Fasta kontrollfält
  3. Variabla datafält.

Varje MARC-post inleds med en postetikett (leader), ett kontrollfält med fasta positioner som ger nödvändig teknisk information för att processa posten, postlängd, poststatus, medietyp, indikator- och delfältsräknare med mera. I MARC21 består postetiketten (eller fält 000) alltid av 24 positioner som avslutas med värde 4500 för så kallad Entry Map. Det efterföljande directory är ett index till kontrollfältens och de variabla MARC-fältens placering i posten.

MARC-fälten har en treställig – normalt numerisk - beteckning (001-999).

De fasta kontrollfälten består av ett varierande antal positioner, där respektive position har ett definierat värde. Hit hör kontrollfält för postens interna nummer (BibID), senaste tidpunkt för uppdatering och en uppsättning kontrollfält med kodad information. Fasta kontrollfält i MARC21 är 001, 003, 005, 006, 007 och 008.

Variabla datafält innehåller specifik information om den resurs eller det objekt som beskrivs i posten, en boktitel, ett personnamn, ett ämnesord eller en hylluppställning. Informationen kan vara i kodad, kontrollerad eller beskrivande form. Innehållet i de variabla datafälten struktureras med hjälp av indikatorer och delfält. I MARC21 har varje fält två indikatorer och ett varierande antal delfält.

MARC-poster, directory och MARC-fält separeras med särskilt specificerade kontrolltecken.

MARC21 består av fem olika format anpassade för beskrivning av olika entiteter, Bibliografiskt format, Auktoritetsformat, Beståndsformat, Klassifikationsformat och Format för samhällsinformation. I LIBRIS används endast de tre förstnämnda.

Lagrings- och utbytesformat med mera

MARC-formaterade poster kan numera konstrueras med olika tekniska ramverk (bärarstruktur). Den ursprungliga strukturen – som fortfarande används generellt av flertalet systemleverantörer – var ISO 2709 (Information and documentation – Format for record exchange, aktuell version ISO 2709:2008), som lämpade sig väl för dataöverföring via magnetband. ISO 2709-strukturerade MARC-poster kan även representeras i ett för det mänskliga ögat mer läsvänligt linje- eller radformat.
 
Idag används delvis parallellt med ISO 2709 även XML-baserade strukturer, främst MARCXML och det mer generella MarcXchange (Information and documentation – MarcXchange, ISO 25577:2008).

ISO 2709 och MARCXML/MarcXchange är kompatibla, och det är alltså tekniskt möjligt att föra över ISO 2709-strukturerad data som MARCXML och vice versa. MARC-formaterade poster kan också mappas om till såväl andra XML-baserade metadataformat (t.ex. MODS och MADS), som till olika typer av referensformat med mera.

I LIBRIS används för närvarande ISO 2709 och MARCXML för reguljär postexport (utbytesformat) till lokala system. Dessutom görs maskinella mappningar till och från andra metadataformat.

Exempel

1. LIBRIS-poster (bibliografisk post, auktoritetspost, beståndspost) i ISO 2709, linjeformat och MARCXML

 

1.1. ISO 2709

1.2. Linjeformat
000 _ _ 00755aam_a2200229_a_4500
001 _ _ 11288890
003 _ _ SE-LIBR
005 _ _ 20090415151036.0
008 _ _ 090126s2009____sw_||||______|00|_f_swe__
020 _ _ a 978-91-1-302192-8
040 _ _ a LGEN d L d S
041 1 _ a swe h fre
042 _ _ 9 NB
084 _ _ a Hj.01=c 2 kssb/8
100 1 _ a Le Clézio, Jean-Marie Gustave, d 1940-
240 1 0 a Désert. l Svenska
245 1 0 a Öken / c J.M.G. Le Clézio ; översättning av Ulla Bruncrona
250 _ _ a [Ny utg.]
260 _ _ a Stockholm : b Norstedt, c 2009 e (Smedjebacken : f Scandbook)
300 _ _ a 400, [1] s. ; c 18 cm
500 _ _ a Första svenska upplaga 1984
700 1 _ a Bruncrona, Ulla, d 1943- 4 trl
856 _ _ z Omslagsbild u http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13021928_O_1.jpg
000 _ _ 00795cz__a2200229n__4500
001 _ _ 70378
003 _ _ SE-LIBR
005 _ _ 20090609102922.0
008 _ _ 011206n|_ac|nnaabn__________|n_aaa_____d
035 _ _ a (LIBRIS)A000039332
040 _ _ a S b swe
043 _ _ a fr
100 1 _ a Le Clézio, Jean-Marie Gustave, d 1940-
400 1 _ a Le Clézio, J.-M. G. q (Jean-Marie Gustave), d 1940-
400 1 _ a Clézio, Jean Marie Gustave Le, d 1940-
400 1 _ a Le Clézio, J. M. G., d 1940-
400 1 _ a Le Clézio, J.M.G. q (Jean Marie Gustave), d 1940-
670 _ _ a Afrikanen : [porträtt av en far] / J. M. G. Le Clézio
670 _ _ a NE
670 _ _ a BnF
670 _ _ a LC Auth
678 0 _ a Skönlitterär författare. Nobelpriset i Litteratur 2008
700 1 0 a Le Clézio, J.-M. G. q (Jean-Marie Gustave), d 1940- 0 (DLC)n 50039803
000 _ _ 00219nx__a22000971__4500
001 _ _ 23765091
003 _ _ SE-LIBR
004 _ _ 11288890
005 _ _ 20090415151128.0
008 _ _ 090415||____|||||001|||__|000000
852 _ _ b S h Sv2009 j 3339 x nb2009mon x chrkoc
599 _ _ a nbv200916

 

1.3. MARC-XML

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
- <record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" type="Bibliographic">
  <leader>00755aam a2200229 a 4500</leader>
  <controlfield tag="001">11288890</controlfield>
  <controlfield tag="003">SE-LIBR</controlfield>
  <controlfield tag="005">20090415151036.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">090126s2009 sw |||| |00| f swe</controlfield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="020">
  <subfield code="a">978-91-1-302192-8</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="040">
  <subfield code="a">LGEN</subfield>
  <subfield code="d">L</subfield>
  <subfield code="d">S</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="041">
  <subfield code="a">swe</subfield>
  <subfield code="h">fre</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="042">
  <subfield code="9">NB</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="084">
  <subfield code="a">Hj.01=c</subfield>
  <subfield code="2">kssb/8</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="100">
  <subfield code="a">Le Clézio, Jean-Marie Gustave,</subfield>
  <subfield code="d">1940-</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="0" tag="240">
  <subfield code="a">Désert.</subfield>
  <subfield code="l">Svenska</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="0" tag="245">
  <subfield code="a">Öken /</subfield>
  <subfield code="c">J.M.G. Le Clézio ; översättning av Ulla Bruncrona</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="250">
  <subfield code="a">[Ny utg.]</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="260">
  <subfield code="a">Stockholm :</subfield>
  <subfield code="b">Norstedt,</subfield>
  <subfield code="c">2009</subfield>
  <subfield code="e">(Smedjebacken :</subfield>
  <subfield code="f">Scandbook)</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="300">
  <subfield code="a">400, [1] s. ;</subfield>
  <subfield code="c">18 cm</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="500">
  <subfield code="a">Första svenska upplaga 1984</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="700">
  <subfield code="a">Bruncrona, Ulla,</subfield>
  <subfield code="d">1943-</subfield>
  <subfield code="4">trl</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="856">
  <subfield code="z">Omslagsbild</subfield>
  <subfield code="u">http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13021928_O_1.jpg</subfield>
  </datafield>
  </record>
- <record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" type="Authority">
  <leader>00795cz a2200229n 4500</leader>
  <controlfield tag="001">70378</controlfield>
  <controlfield tag="003">SE-LIBR</controlfield>
  <controlfield tag="005">20090609102922.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">011206n| ac|nnaabn |n aaa d</controlfield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="035">
  <subfield code="a">(LIBRIS)A000039332</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="040">
  <subfield code="a">S</subfield>
  <subfield code="b">swe</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="043">
  <subfield code="a">fr</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="100">
  <subfield code="a">Le Clézio, Jean-Marie Gustave,</subfield>
  <subfield code="d">1940-</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="400">
  <subfield code="a">Le Clézio, J.-M. G.</subfield>
  <subfield code="q">(Jean-Marie Gustave),</subfield>
  <subfield code="d">1940-</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="400">
  <subfield code="a">Clézio, Jean Marie Gustave Le,</subfield>
  <subfield code="d">1940-</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="400">
  <subfield code="a">Le Clézio, J. M. G.,</subfield>
  <subfield code="d">1940-</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="" tag="400">
  <subfield code="a">Le Clézio, J.M.G.</subfield>
  <subfield code="q">(Jean Marie Gustave),</subfield>
  <subfield code="d">1940-</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="670">
  <subfield code="a">Afrikanen : [porträtt av en far] / J. M. G. Le Clézio</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="670">
  <subfield code="a">NE</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="670">
  <subfield code="a">BnF</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="670">
  <subfield code="a">LC Auth</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="0" ind2="" tag="678">
  <subfield code="a">Skönlitterär författare. Nobelpriset i Litteratur 2008</subfield>
  </datafield>
- <datafield ind1="1" ind2="0" tag="700">
  <subfield code="a">Le Clézio, J.-M. G.</subfield>
  <subfield code="q">(Jean-Marie Gustave),</subfield>
  <subfield code="d">1940-</subfield>
  <subfield code="0">(DLC)n 50039803</subfield>
  </datafield>
  </record>
- <record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" type="Holdings">
  <leader>00176nxo a22000851 4500</leader>
  <controlfield tag="001">23735790</controlfield>
  <controlfield tag="003">SE-LIBR</controlfield>
  <controlfield tag="004">11288890</controlfield>
  <controlfield tag="005">20090414083906.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">090414|| |||||001||||||000000</controlfield>
- <datafield ind1="" ind2="" tag="852">
  <subfield code="b">L</subfield>
  <subfield code="h">b09/</subfield>
  <subfield code="j">2767</subfield>
  <subfield code="x">ta</subfield>
  </datafield>
  </record>
  </collection>

2. Bibliografisk post presenterad som referensformat

  • Harvardsystemet: Le Clézio, Jean-Marie Gustave (2009). Öken. [Ny utg.] Stockholm: Norstedt
  • Oxfordsystemet: Le Clézio, Jean-Marie Gustave, Öken, [Ny utg.], Norstedt, Stockholm, 2009

 

Senast uppdaterad: 2009-08-31
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se