Vi är ett förlag med flera imprints, behöver vi göra en ansökan om ISBN för varje imprint?

Vi är ett förlag med flera imprints, behöver vi göra en ansökan om ISBN för varje imprint?

Ja, eftersom ISBN ska vara kopplat till utgivarnamnet som står i boken.