Om jag ger min bok ett ISBN, innebär det alltid att den katalogiseras i Libris?

Om jag ger min bok ett ISBN, innebär det alltid att den katalogiseras i Libris?

Nej.