Om en bok har flera utgivare, räcker det med ett ISBN?

Om en bok har flera utgivare, räcker det med ett ISBN?

Ja. Däremot är det tillåtet att varje utgivare som finns angiven i boken har med sitt eget ISBN efterföljt av utgivarnamnet inom parentes. Tänk dock på att boken endast kan ha en streckkod.