Måste min bok ha ett ISBN?

Måste min bok ha ett ISBN?

Nej, det är inte obligatoriskt. Däremot underlättar ISBN hanteringen av publikationer inom bokbranschen och på bibliotek. Om boken ska spridas inom en mindre krets behöver du inte använda ISBN.