Måste jag skicka in pliktexemplar av min bok om den har fått ett ISBN?

Måste jag skicka in pliktexemplar av min bok om den har fått ett ISBN?

Användningen av ISBN har inget med pliktleveranser att göra. Här kan du läsa mer om pliktleverans.