Kan jag ansöka om ISBN utan att uppge min adress?

Kan jag ansöka om ISBN utan att uppge min adress?

Nej, för att få ISBN måste utgivaren ha svensk adress, som blir sökbar i Svenska ISBN-registret. Dessutom har ISBN Sverige skyldighet att lämna ut alla uppgifter ur ISBN-registret enligt Offentlighetsprincipen.