Jag har bytt förlagsnamn, kan jag fortsätta att använda mina tilldelade ISBN?

Jag har bytt förlagsnamn, kan jag fortsätta att använda mina tilldelade ISBN?

Ja, men först efter att du har kontaktat oss och meddelat namnbytet.