Varför samlar ni in filmer, böcker och annat som har kränkande innehåll?

Varför samlar ni in filmer, böcker och annat som har kränkande innehåll?

Vi samlar in allt utan att värdera eller sålla. KB:s uppdrag är att bevara materialet för framtida forskning, och vi får inte göra oss av med pliktlevererat material. Vi är däremot enligt lag förhindrade att tillhandahålla material som i sig är olagligt. Sådant material är spärrat.