Samlar ni sådant som inte är tryckt eller publicerat?

Samlar ni sådant som inte är tryckt eller publicerat?

Ja, vi samlar även in handskrifter, teckningar och fotografier. Dessa omfattas inte av leveransplikt men utgör sedan hundratals år en väsentlig del av KB:s samlingar.