Samlar ni det som publiceras i sociala medier?

Samlar ni det som publiceras i sociala medier?

Om en leverantör publicerar webbunikt innehåll i sociala medier som uppfyller förutsättningarna för leveransplikt, ska det levereras. Det kan till exemplar handla om unikt elektroniskt material som tillgängliggörs på Facebook eller Youtube.

Inlägg på X (före detta Twitter) betraktas däremot inte som leveranspliktiga. De uppfyller inte kraven eftersom de publiceras fortlöpande och inte är av "avslutad och permanent karaktär". Innehållet blir också av ”obetydlig” karaktär då det lyfts ur sitt sammanhang.

Här kan du läsa mer om den så kallade e-plikten Länk till annan webbplats.