Jag har objekt som jag tror skulle passa på ert bibliotek. Vill ni ta emot det?

Jag har objekt som jag tror skulle passa på ert bibliotek. Vill ni ta emot det?

Är objektet svenskt eller har svensk anknytning? I så fall vill vi gärna ha det om det saknas i våra samlingar. Titta först i våra söktjänster för att se om objektet redan finns på KB.

Övrigt material tas emot i den mån det kompletterar våra befintliga samlingar.

Läs mer om gåvor och vad KB tar emot