Hur kan ni hålla koll på allt som ges ut i Sverige?

Hur kan ni hålla koll på allt som ges ut i Sverige?

Trycksaker och audiovisuellt material bevakas och krävs in från tryckerier och producenter. Till vår hjälp har vi trycklistor, förteckningar och dylikt. Det finns dock materialkategorier som är svårare att bevaka, till exempel bilder, där vi ofta saknar koll på vad som ges ut. Mycket av det som ges ut i Sverige trycks dessutom utomlands vilket försvårar möjligheten att få in material.