Gallrar/slänger ni material?

Gallrar/slänger ni material?

Pliktlevererat material ska bevaras för all framtid och får därför inte gallras ur våra samlingar. Rena dubbletter kan rensas bort men i övrigt sparas allt. Material i samlingar som har donerats kan gallras om så medges i donationsavtalen.