Efter att en handläggare tittat på din ansökan och du har blivit godkänd, skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress och du kan börja leverera.

KB erbjuder olika alternativ för leverans över nätverk: webbuppladdning, RSS och FTP. Läs mer om olika leveranssätt.

vad ska levereras, när, var och hur?

E-plikt för myndigheter
E-plikt för andra aktörer