På KB:s tjänst för e-plikt kan du registera dig som leverantör av elektroniskt material och samtidigt ansöka om att få leverera elektroniskt material över nätverk.

När du har ansökt kommer vi att avgöra om du är leveranspliktig eller ej, vilket du får besked om så snart som möjligt.

Registrera dig här!länk till annan webbplats