Följande utgivare är leveranspliktiga:

  • Yrkesmässiga utgivare, producenter och distributörer.
  • Utgivare med automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska utgivning.
  • Massmedieföretag.
  • Kommuner eller statliga myndigheter under regeringen.

Dock endast i de fall materialet stämmer in på något av följande:

  • Huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige.
  • Är helt eller delvis på svenska.
  • Har svenskt upphov eller är utfört av en svensk konstnär.
  • Är en myndighetspublikation.