Med en avgränsad enhet avses i detta fall en elektronisk fil, oavsett omfång.