Vad räknas som elektroniskt material?

Vad räknas som elektroniskt material?

Enligt e-pliktslagen innebär det ”en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning. Det elektroniska materialet ska vara av avslutad och permanent karaktär.”