När rör materialet svenska förhållanden?

När rör materialet svenska förhållanden?

Materialet anses röra svenska förhållanden om materialet:

  • huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige och/eller
  • innehåller svenska i en inte obetydlig omfattning och/eller
  • har en svensk upphovsperson eller är ett framförande av en svensk konstnär, musiker eller sångare.