När räknas en framställning som yrkesmässig?

När räknas en framställning som yrkesmässig?

Företag som yrkesmässigt framställer elektroniskt material ska leverera det till KB. För att en verksamhet ska anses som yrkesmässig (inom detta område) krävs att den:

  • har en inte alltför obetydlig omfattning, den behöver dock inte vara en persons eller ett företags huvudsysselsättning.
  • är avsedd att bedrivas varaktigt.
  • drivs i vinstsyfte, därmed inte sagt att den behöver gå med vinst eller att just det aktuella elektroniska materialet tillgängliggörs mot ersättning.
  • är av självständig karaktär, det vill säga att det ska inte röra sig om en anställning eller liknande.