När räknas en framställning INTE som yrkesmässig?

När räknas en framställning INTE som yrkesmässig?

Dessa typer av verksamhet berörs inte av e-pliktslagen.

  • Företaget som huvudsakligen ägnar sig åt att producera eller sälja varor eller tjänster och även tillhandahåller elektroniskt material i fråga om produkterna, anses normalt sett inte syssla med yrkesmässig framställning eller tillhandahållande av elektroniskt material eller andra yttranden.
  • Privatpersoner och ideella föreningar uppfyller vanligtvis inte kravet på yrkesmässighet för sitt tillhandahållande av elektroniskt material.
  • Den upphovsperson som själv tillgängliggör sina verk uppfyller vanligtvis inte kravet på yrkesmässighet. Undantag kan dock vara upphovsmän som bedriver sådan yrkesmässig verksamhet som avses, exempelvis om en väletablerad upphovsman som tidigare spritt sina verk via någon yrkesmässig publicist, producent, förläggare eller utgivare väljer att i stället själv sköta tillhandahållandet till allmänheten via nätverk, och detta sker i förhållandevis stor skala.