När anses ett material vara tillgängligt för allmänheten?

När anses ett material vara tillgängligt för allmänheten?

Ett material räknas som tillgängligt för allmänheten när det:

  • är åtkomligt för i princip vem som helst via internet eller något annat nätverk.
  • kan tillhandahållas gratis eller mot en avgift.
  • är skyddat av lösenord eller motsvarande och i princip vem som helst kan få tillgång till ett sådant lösenord.

Även om ett visst material bara är tillgängligt ett visst antal gånger hindrar det inte att det kan anses vara tillgängligt för allmänheten.