När anses ett material vara av avslutad och permanent karaktär?

När anses ett material vara av avslutad och permanent karaktär?

När den som publicerar materialet inte längre fortlöpande för in eller ändrar informationen, eller om kommentarsfunktionen stängs, kan det vara ett tecken på att materialet är att betrakta som avslutat. Det kan gälla för exempelvis artiklar med kommentarsfält.

Filer som förs fortlöpande får inte sammanblandas med filer som publiceras i olika upplagor eller versioner. De senare är leveranspliktiga, eftersom varje upplaga eller version har ett på förhand bestämt innehåll.