Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Libris is a national library catalogue containing searchable information about titles in about 500 Swedish libraries, among them KB. Visit Libris (link to information in Swedish). External link.