Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

A bill from 2021, Papper, poddar och … – Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (“Paper, pods and … – A Legal Deposit Act for the preservation of source material”), suggests that the Swedish Legal Deposit Act and Electronic Legal Deposit Act be revised to include both physical and electronic materials. Read more about the bill (link to information on the government website, in Swedish). External link.