Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Svens­ka foder­väx­ter i exsic­kat­band

Luddtåtel, timotej och åkervicker. Pressade, torkade och prydligt monterade är de 170 år gamla gräsen och baljväxterna i rariteten Vigtigare svenska fodervexter i torkade exemplar, utgiven av Sven Johan Lindgren i Skara 1845.

Detalj av pressad foderväxt Foto: KB

Detalj av pressad foderväxt

Ett exsickatband är en vetenskapligt utgiven samling av pressade och torkade växter, alger eller svampar med tryckta namnetiketter.

Foderväxter är växter som odlas för att bli mat åt våra husdjur. Denna översikt innehåller 23 blad med 31 pressade växter, förvånansvärt välbevarade med tanke på hur länge sedan de skördades och monterades. Den omsorgsfulla monteringen av växterna, vars långa stjälkar ibland har vikts både en och två gånger för att få plats på bokens sidor, har bidragit till att så många detaljer är bevarade. Från rottråd till frötopp. Ett exsickatband är en vetenskapligt utgiven samling av pressade och torkade växter, alger eller svampar med tryckta namnetiketter.

Svenska foderväxter 3 och 4

De långa stjälkarna har vikts för att få plats på bokens sidor.

"De lemnade exemplaren äro omsorgsfullt valde, noggrannt prässade, och försedde med tryckta etiketter. Arbetet äger dessutom en smakfull utstyrsel, och förtjenar äfven i detta hänseende att lofordas. Måtte detsamma få talrika afnämare, så att Hr Lindgren må finna sig uppmuntrad att snart utgifva ett nytt häfte."

Sven Johan Lindgren (1810-18) var lärare vid Degebergs lantbruksinstitut i Västergötland. Denna bok från 1845 fungerade som ett illustrerat referensverk till en tidigare utgiven skrift, Wahlbergs Anvisning till Svenska Foderväxternas kännedom från 1835. Lindgrens verk hyllades i fackpressen. I Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien, nr. 3 1846, skriver man: "De lemnade exemplaren äro omsorgsfullt valde, noggrannt prässade, och försedde med tryckta etiketter. Arbetet äger dessutom en smakfull utstyrsel, och förtjenar äfven i detta hänseende att lofordas. Måtte detsamma få talrika afnämare, så att Hr Lindgren må finna sig uppmuntrad att snart utgifva ett nytt häfte."

Tre torkade typexempel

Kärr-Frö
Poa trivialis
Stort Sötgräs
Molinia maxima
Hund-Äxing
Dactylis glomerata
TAGGAR