Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Besöks- och ordningsregler

 

  • Ytterkläder, portföljer och väskor ska lämnas i skåpen i garderoben. Skåpen får endast användas över dagen. Borttappad nyckel ska ersättas. Låntagare och besökare förbinder sig att uppvisaeget infört material vid såväl inpassering somutpassering.
  • Mat, frukt, godis eller dryck får inte tas med in på KB. Det är inte tillåtet att röka eller snusa i KB:s lokaler. Husdjur får inte tas med in.
  • Läsesalarna är avsedda för studier av KB:s material. Läsplatserna får inte markeras. KB:s personal har rätt att flytta undan medfört material vid behov och hänvisa personer med eget material till andra läsplatser. Det skall vara tyst i läsesalarna.
  • Privata samtal får föras utanför läsesalarna i den mån det inte stör. Samtal i mobiltelefon får enbart ske i entréhallen, kaféet och restaurangen.
  • Läsesalslån får endast läsas i stora läsesalen.
  • Fotografering och filmning av KB:s lokaler är tillåten endast efter särskilt tillstånd.
  • Besökare är skyldiga att följa personalens instruktioner och behandla alla med respekt. Om någon stör ordningen eller utgör fara för andra eller för andras egendom, har tjänstgörande vakt rätt att ingripa.
  • KB är den del av samhället och stölder kan förekomma. Undvik att lämna värdeföremål obevakade.
  • KB tar inget ansvar för personlig egendom såsom bärbara datorer, telefoner med mera.