fullskärmsbild
Fyra grå magasinshissar och en person som hämtar ut böcker från en av dessa.

Hämta ut mate­ri­al

Nästan allt material på KB förvaras i magasin och måste beställas fram i förväg. Det kan du göra hemifrån eller på KB. Vi plockar sedan fram materialet vid särskilda framtagningstider.

Tänk på att ingen framtagning sker under helgen och att andra tider kan gälla vid helgdagar.

Beställning och framtagningstider

  • För att få tillgång till audiovisuellt material krävs alltid både lånekort på KB och att du är registrerad som användare i Svensk mediedatabas (SMDB).länk till annan webbplats
  • Material som redan är digitaliserat finns tillgängligt på särskilda datorer på plan 2 i KB:s annex.
  • Material som inte är digitaliserat behöver beställas och digitaliseras innan det blir tillgängligt. Vanligtvis tar det mellan ett par dagar och några veckor.
  • Om din beställning ska skickas som fjärrlån till annat bibliotek läggs materialet på dvd-skivor och skickas till aktuellt bibliotek. 

  Vid frågor kontakta oss:

  E-post: forskarservice@kb.se
  Telefon: 010-709 30 20

  • Beställningar gjorda vardagar kl. 07–14 är framme samma dag senast kl. 16
  • Beställningar gjorda efter kl. 14 är framme följande vardag senast kl. 11
  • Du kan beställa upp till sju volymer åt gången.
  • I de flesta fall skickas ett meddelande med e-post när materialet är framtaget.
  • Det du har beställt hämtas normalt sett ut i expeditionen för information och lån.
  • Beställt material ligger kvar i sju öppetdagar.
  • Material tryckt före 1830, rariteter, musiktryck och tryck ur specialsamlingar kan ibland ta lite längre tid att få fram. Det materialet läses alltid i Specialläsesalen.

  Vid frågor kontakta oss:

  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (kl.9–16)

  • De flesta dagstidningar kan du läsa utan att beställa fram i förväg.
  • Du hittar dem i digital form eller på mikrofilm i Mikrofilmsläsesalen längst ner i KB:s annex.
  • Du behöver inte ha lånekort för att ta del av tidningarna.
  • Dagstidningar tryckta fram till och med år 1850 måste beställas fram i förväg.

  Vid frågor kontakta oss:

  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (kl.9–16)

  • September–maj: Framtagning varje vardag kl. 10.30 och 14.00, samt onsdagar även kl. 16.30.
  • Juni–augusti: Framtagning varje vardag kl. 11.00 och 14.00.
  • Handskrifter och material ur personarkiv ska i första hand beställas i beställningsformuläret för handskrifter.
  • Handskrifter läses alltid i Specialläsesalen.
  • När du gör en beställning på plats i Specialläsesalen tas materialet oftast fram inom en timme efter påbörjad framtagning. Vid hög arbetsbelastning kan det ta längre tid.
  • Om du använder beställningsformuläret eller e-postar din beställning bör du göra detta minst tre arbetsdagar före ditt besök. 

  Vid frågor kontakta oss:

  E-post: hkb@kb.se
  Telefon: 010-709 34 55 (vardagar kl.10–17)

 • Kartor, bilder och fotografier kan i vissa fall beställas i våra söktjänster Reginalänk till annan webbplats och Librislänk till annan webbplats. I annat fall beställs de i formulären nedan.

  Vid frågor kontakta oss:

  E-post: hkb@kb.se
  Telefon: 010-709 30 80 (vardagar kl.10–17)

 • Här hittar du handlingar som rör KB:s verksamhet från 1600-talet och framåt. Fram till 2012 finns de huvudsakligen på papper i arkivmagasin och behöver därför beställas fram i förväg. Arkivet innehåller även handlingar från Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) från åren 1979–2009.

  • Gör din beställning via e-post till kungl.biblioteket@kb.se, gärna minst en dag innan du planerar att besöka KB.
  • Framtagning sker varje vardag kl. 10.30 och 14.00
   (under juni–augusti är materialet framme till kl. 11.00)
  • Du tar del av arkivhandlingarna i Specialläsesalen. Där finns också en arkivförteckning, som hjälper dig att söka bland materialet.

  Läs mer på sidan om allmänna handlingar för beställning av nyare handlingar.

 • För framtagningstider, se Böcker och tidskrifter ovan.

  • Böcker i vår utländska samling kan i de flesta fall lånas hem.
  • Böcker till hemlån lånar du själv med hjälp av en låneautomat.
  • De böcker som är inköpta under det senaste året står framme i biblioteket och behöver inte beställas fram.
  • De böcker som inte står framme finns i magasin och behöver därför beställas fram. De ställs sedan på hyllor bredvid expeditionen för information och lån. Böckerna är sorterade efter beställarens efternamn.

  Vid frågor kontakta oss:

  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (kl.9–16)

 • Vardagstryck och affischer kan i vissa fall beställas i söktjänsterna Reginalänk till annan webbplats och Librislänk till annan webbplats. I annat fall beställs de via formulären nedan.

  Vardagstryck

  • Gör din beställning via formuläret för vardagstryck.
  • Beställningar gjorda vardagar före kl. 12 är framme samma dag kl. 16.
  • Beställningar gjorda efter kl. 12 är framme följande vardag kl. 12.
  • I de flesta fall skickas ett meddelande med e-post när materialet är framtaget.
  • Vardagstryck läses alltid i Specialläsesalen.
  • Beställt material ligger kvar i sju öppetdagar.

  Affischer

  • Gör din beställning via formuläret för affischer.
  • Framtagningstiden för affischer kan vara upp till 14 dagar på grund av materialets format och samlingens storlek.
  • Affischer visas i Specialläsesalen enligt överenskommelse med KB:s personal. Vi meddelar dig när materialet finns tillgängligt.

  Vid frågor kontakta oss:

  E-post: vardagstryck@kb.se
  Telefon: 070-709 30 70 (kl. 9–16)

Beställa material
Lådsystem för KB:s kortkatalog. Foto: KB

Hitta och beställa

KB:s samlingar är mycket stora och kan hittas och beställas fram via flera olika söktjänster.

Läs mer om hur du hittar i samlingarna
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?