Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Hyllor för framtagna böcker i information och lån. Foto: Per & Per Fotografi AB

Beställ fram material

Nästan allt material på KB förvaras i magasin och måste beställas fram i förväg. Det kan du göra hemifrån eller på KB. Vi plockar sedan fram materialet vid särskilda framtagningstider.

Tänk på att ingen framtagning sker under helgen och att andra tider kan gälla vid helgdagar.

Det här gäller vid beställning och uthämtning av olika typer av material

  • För att få tillgång till audiovisuellt material krävs både lånekort på KB och att du är registrerad som användare i Svensk mediedatabas (SMDB).länk till annan webbplats
  • Framtagningstiden varierar beroende på vilket material du beställer fram.
  • En del material finns tillgängligt på plan 2 i KB:s annex.
  • En del material behöver beställas och digitaliseras innan det blir tillgängligt. Vanligtvis tar det mellan ett par dagar och några veckor.
  • Om din beställning ska skickas som fjärrlån läggs materialet på dvd-skivor och skickas till aktuellt bibliotek. 

  Vid frågor kontakta oss:

  e-post: forskarservice@kb.se
  telefon: 010-709 30 20

 • Under september–maj:

  Beställningar gjorda kl. 7–11 (måndag–fredag) är framme samma dag kl. 13

  Beställningar gjorda kl. 11–15 (måndag–fredag) är framme samma dag kl. 17

  Det som beställs efter kl. 15 (måndag–torsdag) kommer fram följande dag kl. 11

  Beställningar gjorda efter kl. 15 på fredag samt på lördag och söndag är framme på måndag kl. 11.

   

  Under juni–augusti:

  Det som beställs kl. 07–14 (måndag–fredag) är framme samma dag senast kl. 16.

  Det som beställs efter kl. 14 (måndag–torsdag) kommer följande dag senast kl. 11.

  Beställningar gjorda efter kl. 14 på fredag samt på lördag och söndag är klara på måndag senast kl. 11.


  • Du kan beställa fram upp till sju volymer åt gången.
  • I de flesta fall skickas ett meddelande med e-post när materialet är framtaget.
  • Det du har beställt hämtas normalt sett ut i expeditionen för information och lån.
  • Beställt material ligger kvar i sju öppetdagar.
  • Material tryckt före 1830, rariteter, musiktryck och tryck ur specialsamlingar kan ibland ta lite längre tid att få fram. Det materialet läses alltid i Specialläsesalen.

  Vid frågor kontakta oss:

  e-post: info@kb.se
  telefon: 010-709 30 30 (kl.9-16)

  • De flesta dagstidningar kan du läsa utan att beställa fram dem i förväg.
  • Du hittar dem i digital form eller på mikrofilm i mikrofilmsläsesalen längst ner i KB:s annex.
  • Du behöver inte ha lånekort för att ta del av dessa.

  Vid frågor kontakta oss:

  e-post: info@kb.se
  telefon: 010-709 30 30 (kl.9-16)

 • Under september–maj:

  Varje vardag kl. 10.30 och 14.00, samt onsdagar även kl. 16.30

  Under juni–augusti:

  Varje vardag kl. 11.00 och 14.00


  • Handskrifter och material ur personarkiv ska i första hand beställas i beställningsformuläret för handskrifter.
  • Handskrifter läses alltid i specialläsesalen.
  • När du gör en beställning på plats i specialläsesalen tas materialet oftast fram inom en timme efter påbörjad framtagning. Vid hög arbetsbelastning kan det ta längre tid.
  • Om du använder beställningsformuläret eller e-postar din beställning bör du göra detta minst tre arbetsdagar före ditt besök. 

  Vid frågor kontakta oss:

  e-post: hkb@kb.se
  telefon: 010-709 34 55 (vardagar kl.10-17)

 • Vid frågor kontakta oss:

  e-post: hkb@kb.se
  telefon: 010-709 34 55 (vardagar kl.10-17)

 • För framtagningstider, se Böcker och tidskrifter ovan.

  • Böcker i vår utländska samling kan i de flesta fall lånas hem.
  • De böcker som är inköpta de senaste två åren står framme i biblioteket och behöver inte beställas fram.
  • De böcker som inte står framme finns i magasin och behöver beställas fram. De ställs sedan på hyllor bredvid reproexpeditionen och expeditionen för information och lån. Böckerna är uppställda på beställarens efternamn.
  • Både de böcker som står framme och de som beställs fram lånar du själv med hjälp av en låneautomat.

  Vid frågor kontakta oss:

  e-post: info@kb.se
  telefon: 010-709 30 30 (kl.9-16)

 • Vardagstryck och affischer kan i vissa fall beställas i Regina och Libris. I annat fall beställs de i beställningsformuläret för vardagstryck eller beställningsformuläret för affischer.

  Vardagstryck:
  Beställningar gjorda före kl. 12 (måndag–fredag) är framme samma dag kl. 16.

  Beställningar gjorda efter kl. 12 (måndag–torsdag) är framme följande vardag kl. 12.

  Beställningar gjorda efter kl. 12 på fredag samt på lördag och söndag är framme följande måndag kl. 12.

  Affischer:
  Framtagningstiden för affischer är i grunden 14 dagar beroende på att affischens format och samlingens storlek gör arbetet tidsödande. Oftast hör vi av oss mycket tidigare.

  Affischer visas i specialläsesalen enligt överenskommelse med KB:s personal.

  • I de flesta fall skickas ett meddelande med e-post när materialet är framtaget.
  • Afficher och vardagstryck läses alltid i specialläsesalen. Beställt material ligger kvar i sju öppetdagar.

  Vid frågor kontakta oss:

  e-post: vardagstryck@kb.se
  telefon: 070-709 30 70 (kl.9-16)

Beställa material
Kortkatalog. Foto: KB

Hitta och beställa

KB:s samlingar är mycket stora och kan hittas och beställas fram via flera olika söktjänster.

Läs mer om hur du hittar i samlingarna