Kan jag hämta ut någon annans böcker?

Kan jag hämta ut någon annans böcker?

Om du vill hämta ut ett lån för någon annans räkning måste du kunna visa upp giltig ID-handling och en fullmakt.