Jag kan inte logga in med mitt lånekort. Vad har hänt?

Jag kan inte logga in med mitt lånekort. Vad har hänt?

Det kan bero på följande:

  • Om du inte har använt ditt lånekort på två år kan du ha raderats från låntagarregistret. Du får då registrera dig på nytt i Regina och sedan hämta ut ett nytt lånekort.
  • Du kan ha skrivit in ditt personnummer på fel sätt. Det ska skrivas ååmmdd-xxxx. Om du inte har svenskt personnummer är det oftast inskrivet ååmmdd.
  • När du hämtat ut ditt lånekort behöver du inte längre den personliga kod du skrev in när du registrerade dig i Regina. Koden är utbytt mot lånekortsnumret och ska inte användas.