Jag har förlorat mitt lånekort. Vad gör jag?

Jag har förlorat mitt lånekort. Vad gör jag?

Du ansvarar för alla dina lån till dess att de är avregistrerade. Om du förlorar ditt lånekort ska du så snart som möjligt anmäla detta till expeditionen för information och lån. Du kan få ett nytt kort mot en avgift på 25 kr.