Jag bor inte i Sverige. Går det ändå att skaffa lånekort?

Jag bor inte i Sverige. Går det ändå att skaffa lånekort?

Ja, det kan du. Men:

  • Om du inte är folkbokförd i Sverige måste du kunna uppge bostadsadress i både Sverige och hemlandet.
  • Du kan normalt sett bara beställa fram material som läsesalslån. 
  • Om du vistas i Sverige mer än tre månader kan du få göra hemlån mot borgen. (Gäller endast utländska samlingen.) Det innebär att någon som är folkbokförd i Sverige går i god för dig och ansvarar för dina lån. Tala med KB:s personal för närmare information eller skriv ut en borgensblankett och lämna in den i expeditionen för information och lån.