Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

  • För framtagningstider, se Böcker och tidskrifter ovan.
  • Böcker i vår utländska samling kan i de flesta fall lånas hem.
  • Böcker till hemlån lånar du själv med hjälp av en låneautomat.
  • De böcker som är inköpta under det senaste året står framme i biblioteket och behöver inte beställas fram.
  • De böcker som inte står framme finns i magasin och behöver därför beställas fram. De ställs sedan på hyllor bredvid expeditionen för information och lån. Böckerna är sorterade efter beställarens efternamn.

Kontakta oss vid frågor
E-post: info@kb.se
Telefon: 010-709 30 30 (kl. 10–16)