Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

I myndighetsarkivet finns handlingar som rör KB:s verksamhet från 1600-talet och framåt. Fram till 2012 finns de huvudsakligen på papper i arkivmagasin och behöver därför beställas fram i förväg. Arkivet innehåller även handlingar från Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) från åren 1979–2009.

  • Gör din beställning via e-post till kungl.biblioteket@kb.se, gärna minst en dag innan du planerar att besöka KB.
  • Framtagning sker varje vardag kl. 10.30 och 14.00 (under juni–augusti är materialet framme till kl. 11.00)
  • Du tar del av arkivhandlingarna i Specialläsesalen. Där finns också en arkivförteckning, som hjälper dig att söka bland materialet.

Läs mer på sidan om allmänna handlingar för beställning av nyare handlingar.