Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

  • Beställningar gjorda före kl. 10.00 (måndag–fredag) är framme samma dag senast kl. 13.00.
  • Beställningar gjorda efter kl. 10.00 (måndag–torsdag) är framme följande dag senast kl. 13.00.
  • Beställningar gjorda efter kl. 10.00 fredag och under helger, är framme följande måndag senast kl. 13.00.
  • Du kan beställa upp till sju volymer åt gången.
  • I de flesta fall skickas ett meddelande med e-post när materialet är framtaget.
  • Det du har beställt hämtas normalt sett ut i expeditionen för information och lån.
  • Beställt material ligger kvar under sju öppetdagar.
  • Material tryckt före år 1830, rariteter, musiktryck och tryck ur specialsamlingar kan ibland ta lite längre tid att få fram. Det materialet läses alltid i Specialläsesalen.

Kontakta oss vid frågor
E-post: info@kb.se
Telefon: 010-709 30 30 (kl. 10–16)