Vad får inte fjärrlånas från KB?

Vad får inte fjärrlånas från KB?

 • hela den svenska samlingen
 • äldre/skört material
 • tidskrifter i volymer eller häften
 • utländskt material tryckt före 1901 (vissa bibliotek får låna sådant som är tryckt 1830-1900)
 • material ur särskilda samlingar
 • dyrbara planschverk
 • lösa planscher
 • kartor
 • musiktryck
 • handskrifter
 • obundet eller på annat sätt ömtåligt material
 • broschyrer
 • sällsynta och svårersättliga arbeten
 • mikrofilmer, mikrokort, ljudband, cd eller liknande. (Om B-exemplar finns av mikrofilm kan dessa lånas ut till bibliotek som har mikrofilmsläsare) ??