Hur lång är lånetiden för fjärrlån från KB?

Hur lång är lånetiden för fjärrlån från KB?

Lånetiden är 30 dagar. Därefter förnyas lånet automatiskt i upp till ett år från utlåningsdatum om ingen annan låntagare ställer sig i kö. Efter ett års lånetid beviljas omlån endast i undantagsfall.

Lånetiden för audiovisuellt material är tre månader, men det går att förlänga vid behov.