Tas de digitala versionerna som ni gör tillvara så att de kan återanvändas?

Tas de digitala versionerna som ni gör tillvara så att de kan återanvändas?

Nej, de digitala versionerna sparas inte.