Räcker det att ha forskning som en del av sin tjänst, till exempel 20 procent?

Räcker det att ha forskning som en del av sin tjänst, till exempel 20 procent?

Ja, det räcker.