Gör forskarna sina beställningar helt själva i SMDB eller behöver de godkännas av bibliotekspersonal?

Gör forskarna sina beställningar helt själva i SMDB eller behöver de godkännas av bibliotekspersonal?

Forskarna gör beställningarna själva. Dessa administreras sedan av personalen på KB.