Är det tillåtet för lärare att spela upp AV-material för en grupp studenter?

Är det tillåtet för lärare att spela upp AV-material för en grupp studenter?

Nej, enligt avtalet är det inte tillåtet.