fullskärmsbild

Coronaviruset – ändrade öppettider och rutiner

KB har endast öppet för bokade besök för användare som behöver tillgång till våra samlingar. Syftet är att begränsa smittspridningen.

Kungliga bibliotekets gula byggnad i parken Humlegården.

Öppettider och förbokning

Vi har öppet för bokade besök måndag–fredag 9.00–16.00. Du behöver boka ditt besök senast 16.00 vardagen innan du vill komma till KB.

Varje bokning görs i dialog med en bibliotekarie för att klargöra syfte och vilken samling det rör sig om. I vissa fall kan ditt ärende behöva ännu mer framförhållning. Om du endast ska lämna tillbaka böcker behöver du inte boka tid.

Stanna hemma vid minsta symptom som snuva, ont i halsen, hosta eller feber.

Bokning och beställning av material

Hör av dig till info@kb.se, eller ring 010-709 30 30. Notera att det inte går att beställa fram material i KB:s söktjänst Regina.

Bokskåp

För dig som har bokskåp i forskarläsesalen gäller andra rutiner. Kontakta oss för mer information.

Digitaliserat material

I flera av våra söktjänster finns källor som är helt öppna och som du kommer åt var som helst utan lånekort. Här hittar du information om KB:s digitala tjänster.

Allmänna handlingar

KB har öppet för utlämning av allmänna handlingar 9.30–11.30. KB:s registratur nås på kungl.biblioteket@kb.se.

Kontakta gärna registraturen i förväg för bästa hjälp, telefonnummer 010-709 30 43.