fullskärmsbild

Bibsamkonsortiet

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

84 olika organisationer deltar i minst ett av de cirka 40 så kallade Bibsamavtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket.

Att delta i Bibsamkonsortiet

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer väljer själva vilka avtal de vill ansluta sig till. Tillgången till respektive e-resurs gäller hela organisationen, men biblioteket/informationsavdelningen fungerar vanligtvis som kontaktpunkt för KB.

Vill du veta mer eller vill din organisation gå med i Bibsamkonsortiet? Ta del av vår guide.

Samarbetsavtal

När en organisation går med i Bibsamkonsortiet sluts ett samarbetsavtal mellan KB och organisationen. Samarbetsavtalet formaliserar KB:s och den deltagande organisationens åtaganden.

Öppen tillgång

KB driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licenser i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag strävar vi efter att:

  • Omdirigera betalningsströmmarna från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Åstadkomma transparens och överblick vad gäller de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
  • Underlätta öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga resultat

Villkor för öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal

Fakta om Bibsamkonsortiet

44 Bibsamavtal

84 deltagande organisationer

470 miljoner i omsättning 2020

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?