Vad kan jag se och ta del av utan lånekort?

Vad kan jag se och ta del av utan lånekort?

Du är välkommen att utforska KB:s publika lokaler så länge du gör det med hänsyn till andra besökare. Du kan ta del av det material som står framme på öppna hyllor i vårt referensbibliotek och Tidskriftsläsesalen. Du kan också ta del av mikrofilmade och digitaliserade dagstidningar i Mikrofilmsläsesalen.